آیتی سلام نویسنده استخدام میکند. به ما بپیوندید ارسال رزومه

مرجع تشخیص خطای صفحه آبی مرگ در ویندوز

حتما شما تابحال نام خطای “صفحه آبی مرگ” رو شنیده اید و یا احتمالا دچار مشکل صفحه آبی مرگ ویندوز شده اید.

برای توضیحات و آشنایی بیشتر با ما همراه باشید.

صفحه ای همانند عکس زیر در ویندوز ، بیانگر خطای صفحه آبی مرگ ویندوز هست.

 

شکل بالایی ” صفحه آبی مرگ ” در ویندوزهای ایکس پی و ویستا و سون هست و شکل پایین “صفحه آبی مرگ” در ویندوز ۸ هست که برخلاف سایر ویندوزها دلیل خطا اعلام نمیشود.

صفحه آبی مرگ در ویندوز که به انBlue Screen of Death یا اختصارا BSoD گفته میشود, صفحه ابی خطا یا Blue Screen Error و یا صفحه ابی یا Bluescreen نیز نامیده میشود.

این صفحه آبی رنگ در زمانی نمایان میشود که سیستم عامل ویندوز قادر به بازیابی و یا تصحیح خطای سیستم نیست و یا خطای غیر قابل جبرانی در آن رخ داده است.

در واقع دو نوع صفحه خطا وجود دارد که صفحه ابی مرگ نشانگر خطائی جدی تر است.
قابل ذکر است که صفحه آبی مرگ مختص ویندوز نبوده و در سیستمهای دیگری (گاهی به رنگهای دیگر) نیز وجود دارد که همه آنها هشدارهای خطا میباشند اما به شرح آنها نخواهیم پرداخت

 

  • معمولا دلیل صفخه ابی مرگ چند چیز میتواند باشد :


– الودگی سیستم که اغلب الودگی به دلیل نوعی روتکیت است

– مشکل قطعات نظیر مموری خراب

– مشکلی در خنک شدن پروسسور یا کارت گرافیک که منجر به خطای محاسبات میگردند

– باگ در درایور ها نظیر درایور کارت گرافیک و غیره

– برنامه ای که با سیستم سازگار نیست

گاهی ممکن است نمایش صفحه ابی زیاد طول نکشیده و فرصت خواندن ان را نیابید در اینصورت به صورت زیر عمل کنید :


در ویندوز ایکس پی:

کلیک راست رویMy Computer => Properties => کلیک روی تب Advanced => در Startup and Recovery کلیک روی Settings => در زیر System Failure تیک جلوی Automatically Restart را بردارید.

در ویندوزهای ویستا و سون:

Start => Control panel => System => Advanced system settings => در زیر Startup and Recovery کلیک روی Settings => در زیر System failure تیک جلوی automatically restart را برداشته و روی Ok کلیک کنید.

روش دیگر : Start => Control panel => Administrative tools => Event view میباشد که کمی پیچیده تر است چون در هر زیر شاخه با توجه به زمان و ساعت باید دنبال پیامی در رابطه با صفحه ابی بگردید.

برای یافتن خطا و یا خطاهائی که منجر به نمایش صفحه آبی شده اند, ابزار گوناگونی وجود دارند اما در این تاپیک قصد دارم به معرفی دو روش بپردازم که بیشترین استفاده رو دارند.
در این روش میتوانید در لیست زیر مستقیما روی لینکهای مربوط به متن و کد خطای مورد نظر کلیک کرده تا به سایت مایکروسافت منتقل شده و توضیحاتی برای رفع مشکل را مشاهده نمائید. این امر مانع اتلاف وقت برای جستجوی متن و کد خطا توسط یاری کننده نیز میگردد.
البته توضیحات بصورت زبان انگلیسی میباشند و لازم هست ابتدا ترجمه کنید و میتوانید از نرم افزارهای مختلف و یا مترجم گوگل استفاده کنید.

 

 ۰x00000001 APC INDEX MISMATCH
 ۰x00000002 DEVICE QUEUE NOT BUSY
 ۰x00000003 INVALID AFFINITY SET
 ۰x00000004 INVALID DATA ACCESS TRAP
 ۰x00000005 INVALID PROCESS ATTACH ATTEMPT
 ۰x00000006 INVALID PROCESS DETACH ATTEMPT
 ۰x00000007 INVALID SOFTWARE INTERRUPT
 ۰x00000008 IRQL NOT DISPATCH LEVEL
 ۰x00000009 IRQL NOT GREATER OR EQUAL
 ۰x0000000A IRQL NOT LESS OR EQUAL
 ۰x0000000B NO EXCEPTION HANDLING SUPPORT
 ۰x0000000C MAXIMUM WAIT OBJECTS EXCEEDES
 ۰x0000000D MUTEX LEVEL NUMBER VIOLATION
 ۰x0000000E NO USER MODE CONTEXTE
 ۰x0000000F SPIN LOCK ALREADY OWNED
 ۰x00000010 SPIN LOCK NOT OWNED
 ۰x00000011 THREAD NOT MUTEX OWNER
 ۰x00000012 TRAP CAUSE UNKNOWN
 ۰x00000013 EMPTY THREAD READER LIST
 ۰x00000014 CREATE DELETE LOCK NOT LOCKED
 ۰x00000015 LAST CHANCE CALLED FROM KMODE
 ۰x00000016 CID HANDLE CREATION
 ۰x00000017 CID HANDLE DELETION
 ۰x00000018 REFERENCE BY POINTER
 ۰x00000019 BAS POOL HEADER
 ۰x0000001A MEMORY MANAGEMENT
 ۰x0000001B PFN SHARE COUNT
 ۰x0000001C PFN REFERENCE COUNT
 ۰x0000001D NO SPIN LOCK AVAILABLE
 ۰x0000001E KMODE EXEPTION NOT HANDLED
 ۰x0000001F SHARED RESOURCE CON ERROR
 ۰x00000020 KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT
 ۰x00000021 QUOTA_UNDERFLOW
 ۰x00000022 FILE_SYSTEM
 ۰x00000023 FAT_FILE_SYSTEM
 ۰x00000024 NTFS_FILE_SYSTEM
 ۰x00000025 NPFS_FILE_SYSTEM
 ۰x00000026 CDFS_FILE_SYSTEM
 ۰x00000027 RDR_FILE_SYSTEM
 ۰x00000028 CORRUPT_ACCESS_TOKEN
 ۰x00000029 SECURITY_SYSTEM
 ۰x0000002 AINCONSISTENT_IRP
 ۰x0000002B PANIC_STACK_SWITCH
 ۰x0000002C PORT_DRIVER_INTERNAL
 ۰x0000002D SCSI_DISK_DRIVER_INTERNAL
 ۰x0000002E DATA_BUS_ERROR
 ۰x0000002F INSTRUCTION BUS ERROR
 ۰x00000030 SET_OF_INVALID_CONTEXT
 ۰x00000031 PHASE0_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000032 PHASE1_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000033 UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL
 ۰x00000034 CACHE_MANAGER
 ۰x00000035 NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
 ۰x00000036 DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO
 ۰x00000037 FLOPPY_INTERNAL_ERROR
 ۰x00000038 SERIAL_DRIVER_INTERNAL
۰x00000039 SYSTEM_EXIT_OWNED_MUTEX
 ۰x0000003A SYSTEM_UNWIND_PREVIOUS_USER
 ۰x0000003B SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
 ۰x0000003C INTERRUPT_UNWIND_ATTEMPTED
 ۰x0000003D INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 ۰x0000003E MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED
 ۰x0000003F NO_MORE_SYSTEM_PTES
 ۰x00000040 TARGET_MDL_TOO_SMALL
 ۰x00000041 MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY
 ۰x00000042 ATDISK_DRIVER_INTERNAL
 ۰x00000043 NO_SUCH_PARTITION
 ۰x00000044 MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
 ۰x00000045 INSUFFICIENT_SYSTEM_MAP_REGS
 ۰x00000046 DEREF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
 ۰x00000047 REF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
 ۰x00000048 CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP
 ۰x00000049 PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF
 ۰x0000004A IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE
 ۰x0000004B STREAMS_INTERNAL_ERROR
 ۰x0000004C FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR
 ۰x0000004D NO_PAGES_AVAILABLE
 ۰x0000004E PFN_LIST_CORRUPT
 ۰x0000004F NDIS_INTERNAL_ERROR
 ۰x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
 ۰x00000051 REGISTRY_ERROR
 ۰x00000052 MAILSLOT_FILE_SYSTEM
 ۰x00000053 NO_BOOT_DEVICE
 ۰x00000054 LM_SERVER_INTERNAL_ERROR
 ۰x00000055 DATA_COHERENCY_EXCEPTION
 ۰x00000056 INSTRUCTION_COHERENCY_EXCEPTION
 ۰x00000057 XNS_INTERNAL_ERROR
 ۰x00000058 FTDISK_INTERNAL_ERROR
 ۰x00000059 PINBALL_FILE_SYSTEM
 ۰x0000005A CRITICAL_SERVICE_FAILED
 ۰x0000005B SET_ENV_VAR_FAILED
 ۰x0000005C HAL_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x0000005D UNSUPPORTED_PROCESSOR
 ۰x0000005E OBJECT_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x0000005F SECURITY_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000060 PROCESS_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000061 HAL1_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000062 OBJECT1_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000063 SECURITY1_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000064 SYMBOLIC_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000065 MEMORY1_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000066 CACHE_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000067 CONFIG_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000068 FILE_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000069 IO1_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x0000006A LPC_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x0000006B PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x0000006C REFMON_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x0000006D SESSION1_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x0000006E SESSION2_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x0000006F SESSION3_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000070 SESSION4_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000071 SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
۰x00000072 ASSIGN_DRIVE_LETTERS_FAILED
 ۰x00000073 CONFIG_LIST_FAILED
 ۰x00000074 BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
 ۰x00000075 CANNOT_WRITE_CONFIGURATION
 ۰x00000076 PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
 ۰x00000077 KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
 ۰x00000078 PHASE0_EXCEPTION
 ۰x00000079 MISMATCHED_HAL
 ۰x0000007A KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
 ۰x0000007B INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 ۰x0000007C BUGCODE_NDIS_DRIVER
 ۰x0000007D INSTALL_MORE_MEMORY
 ۰x0000007E SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 ۰x0000007F UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
 ۰x00000080 NMI_HARDWARE_FAILURE
 ۰x00000081 SPIN_LOCK_INIT_FAILURE
 ۰x00000082 DFS_FILE_SYSTEM
 ۰x00000085 SETUP_FAILURE
 ۰x0000008 BMBR_CHECKSUM_MISMATCH
 ۰x0000008E KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 ۰x0000008F PP0_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000090 PP1_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x00000092 UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM
 ۰x00000093 INVALID_KERNEL_HANDLE
 ۰x00000094 KERNEL_STACK_LOCKED_AT_EXIT
 ۰x00000096 INVALID_WORK_QUEUE_ITEM
 ۰x00000097 BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED
 ۰x00000098 END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD
 ۰x00000099 INVALID_REGION_OR_SEGMENT
 ۰x0000009A SYSTEM_LICENSE_VIOLATION
 ۰x0000009B UDFS_FILE_SYSTEM
 ۰x0000009C MACHINE_CHECK_EXCEPTION
 ۰x0000009E USER_MODE_HEALTH_MONITOR
 ۰x0000009F DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
 ۰x000000A0 INTERNAL_POWER_ERROR
 ۰x000000A1 PCI_BUS_DRIVER_INTERNAL
 ۰x000000A2 MEMORY_IMAGE_CORRUPT
 ۰x000000A3 ACPI_DRIVER_INTERNAL
 ۰x000000A4 CNSS_FILE_SYSTEM
 ۰x000000A5 ACPI_BIOS_ERROR
 ۰x000000A7 BAD_EXHANDLE
 ۰x000000AB SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT
 ۰x000000AC HAL_MEMORY_ALLOCATION
 ۰x000000AD VIDEO_DRIVER_DEBUG_REPORT_REQUEST
 ۰x000000B4 VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE
 ۰x000000B8 ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC
 ۰x000000B9 CHIPSET_DETECTED_ERROR
 ۰x000000B ASESSION_HAS_VALID_VIEWS_ON_EXIT
 ۰x000000BB NETWORK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x000000BC NETWORK_BOOT_DUPLICATE_ADDRESS
 ۰x000000BE ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
 ۰x000000BF MUTEX_ALREADY_OWNED
 ۰x000000C1 SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION
 ۰x000000C2 BAD_POOL_CALLER
 ۰x000000C4 DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
 ۰x000000C5 DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
 ۰x000000C6 DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL
 ۰x000000C7 TIMER_OR_DPC_INVALID
۰x000000C8 IRQL_UNEXPECTED_VALUE
 ۰x000000C9 DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION
 ۰x000000CA PNP_DETECTED_FATAL_ERROR
 ۰x000000CB DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS
 ۰x000000CC PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL
 ۰x000000CD PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION
 ۰x000000CE DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATI ONS
 ۰x000000CF TERMINAL_SERVER_DRIVER_MADE_INCORRECT_MEMORY_REFER ENCE
 ۰x000000D0 DRIVER_CORRUPTED_MMPOOL
 ۰x000000D1 DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
 ۰x000000D2 BUGCODE_ID_DRIVER
 ۰x000000D3 DRIVER_PORTION_MUST_BE_NONPAGED
 ۰x000000D4 SYSTEM_SCAN_AT_RAISED_IRQL_CAUGHT_IMPROPER_DRIVER_ UNLOAD
 ۰x000000D5 DRIVER_PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL
 ۰x000000D6 DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION
 ۰x000000D7 DRIVER_UNMAPPING_INVALID_VIEW
 ۰x000000D8 DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES
 ۰x000000D9 LOCKED_PAGES_TRACKER_CORRUPTION
 ۰x000000DA SYSTEM_PTE_MISUSE
 ۰x000000DB DRIVER_CORRUPTED_SYSPTES
 ۰x000000DC DRIVER_INVALID_STACK_ACCESS
 ۰x000000DE POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA
 ۰x000000DF IMPERSONATING_WORKER_THREAD
 ۰x000000E0 ACPI_BIOS_FATAL_ERROR
 ۰x000000E1 WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL
 ۰x000000E2 MANUALLY_INITIATED_CRASH
 ۰x000000E3 RESOURCE_NOT_OWNED
 ۰x000000E4 WORKER_INVALID
 ۰x000000E6 DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION
 ۰x000000E7 INVALID_FLOATING_POINT_STATE
 ۰x000000E8 INVALID_CANCEL_OF_FILE_OPEN
 ۰x000000E9 ACTIVE_EX_WORKER_THREAD_TERMINATION
 ۰x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
 ۰x000000EB DIRTY_MAPPED_PAGES_CONGESTION
 ۰x000000EC SESSION_HAS_VALID_SPECIAL_POOL_ON_EXIT
 ۰x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
۰x000000EF CRITICAL_PROCESS_DIED
 ۰x000000F1 SCSI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
 ۰x000000F3 DISORDERLY_SHUTDOWN
 ۰x000000F4 CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
 ۰x000000F5 FLTMGR_FILE_SYSTEM
 ۰x000000F6 PCI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
 ۰x000000F7 DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
 ۰x000000F8 RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x000000F9 DRIVER_RETURNED_STATUS_REPARSE_FOR_VOLUME_OPEN
 ۰x000000FA HTTP_DRIVER_CORRUPTED
 ۰x000000FC ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
 ۰x000000FD DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION
 ۰x000000FE BUGCODE_USB_DRIVER
 ۰x000000FF RESERVE_QUEUE_OVERFLOW
 ۰x00000100 LOADER_BLOCK_MISMATCH
 ۰x00000101 CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
 ۰x00000103 MUP_FILE_SYSTEM
 ۰x00000104 AGP_INVALID_ACCESS
 ۰x00000105 AGP_GART_CORRUPTION
 ۰x00000106 AGP_ILLEGALLY_REPROGRAMMED
 ۰x00000108 THIRD_PARTY_FILE_SYSTEM_FAILURE
 ۰x00000109 CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
 ۰x0000010A APP_TAGGING_INITIALIZATION_FAILED
 ۰x0000010C FSRTL_EXTRA_CREATE_PARAMETER_VIOLATION
 ۰x0000010D WDF_VIOLATION
 ۰x0000010E VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL
 ۰x0000010F RESOURCE_MANAGER_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 ۰x00000111 RECURSIVE_NMI
 ۰x00000112 MSRPC_STATE_VIOLATION
 ۰x00000113 VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR
 ۰x00000114 VIDEO_SHADOW_DRIVER_FATAL_ERROR
 ۰x00000115 AGP_INTERNAL
 ۰x00000116 VIDEO_TDR_ERROR
 ۰x00000117 VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
 ۰x00000119 VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR
 ۰x0000011A EM_INITIALIZATION_FAILURE
 ۰x0000011B DRIVER_RETURNED_HOLDING_CANCEL_LOCK
 ۰x0000011C ATTEMPTED_WRITE_TO_CM_PROTECTED_STORAGE
 ۰x0000011D EVENT_TRACING_FATAL_ERROR
 ۰x00000121 DRIVER_VIOLATION
 ۰x00000122 WHEA_INTERNAL_ERROR
 ۰x00000124 WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
 ۰x00000127 PAGE_NOT_ZERO
 ۰x00000128 FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE
 ۰x0000012C EXFAT_FILE_SYSTEM
 ۰x00000133 DPC_WATCHDOG_VIOLATION
 ۰x00000138 GPIO_CONTROLLER_DRIVER_ERROR
 ۰x00000139 KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
 ۰x00000144 BUGCODE_USB3_DRIVER
 ۰x0000014B SOC_SUBSYSTEM_FAILURE
 ۰x1000007E SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
 ۰x1000007F UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP_M
 ۰x1000008E KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
 ۰x100000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
 ۰xC0000218 STATUS_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE
 ۰xC000021A STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
 ۰xC0000221 STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
 ۰xDEADDEAD MANUALLY_INITIATED_CRASH1

 

 

نکته قابل ذکر : برخی خطاهای صفحه آبی مرگ با تغویض ویندوز یا Repair کردن ویندوز حل و برطرف میشن.

 

 

2 thoughts on “مرجع تشخیص خطای صفحه آبی مرگ در ویندوز”

  1. سلام من مشکل خطای صفحه آبی رودارم.ویندوز نصب شده رو سیستمم سون هست وزمانی که میخام ویندوز۱۰نصب کنم بعد ازبوت شدن صفحه آبی میاد ULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTEواین پیغام رو میده لطفا راهنمایی کنید
    مشخصات سیستم سی پی یو اینتل چهار هسته ای و رم چهارگیگ هست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Enter Captcha Here : *

Reload Image

بستن